В ДГ 168 „ Слънчогледи” се спазват всички изисквания, касаещи храненето на децата от 3 до 6 годишна възраст в Р. България. Хранителните продукти се доставят от фирма „Панда”, която има сключен договор за това с район „Слатина”. Храната се приготвя по рецепти от одобрен и действащ в момента „Сборник с рецепти за детските градини”. Същата е разнообразна, с предлагането на актуални за сезона плодове и зеленчуци. Седмичното меню се обявява своевременно във всички групи, на достъпни за родителите места.