Футбол

Футболът е най-популярният, най-обичаният, най-гледаният и най-практикуван спорт в света. Той е световен феномен, който възпитава и сближава хората. Футболът възпитава у подрастващите ценни морално-волеви качества и добродетели: целеустременост, решителност, смелост, упоритост, самообладание, великодушие и др.

Основната цел на обучението по футбол е да решава оздравителни, образователни и възпитателни задачи.

В резултат на прилаганата методика, децата придобиват технически умения, усъвършенстват физическите си качества и се учат да проявяват любов към футбола и спорта.

Заниманията се провеждат по групи 8-12 деца два пъти седмично.

В предучилищната възраст се поставят основите на добро здраве и правилно физическо развитие на децата, усъвършенстване на двигателната дейност и развитието на физическите качества.