Танци
Модерните и народните танци носят в себе си удоволствието от живия ритъм на музиката и атракцията на сложните танцови стъпки, заимствани от всички видове танци.Обучението по танци развива основни физически качества като: гъвкавост, сила, издържливост, бързина и координация.Заниманията се провеждат под ритъма на многообразна музика от популярни модерни и народни песни. Обучението е насочено към познаване на различния ритъм в музиката и точно изпълнение на характерни танцови стъпки и хореография.В края на учебната година децата ще са достигнали до координиране на движенията на цялото тяло, ще различават ритъма на музиката, ще са по-пластични и по-танцовални.Заниманията се провеждат два пъти в седмицата по предварително изготвен график.