Плуване

Плуването е спорта, който закалява децата и ги прави по-организирани и дисциплинирани.

Обучението цели добро физическо развитие на децата и възможност да се научат да плуват. Удоволствието от плуването е неотразимо за всяко дете. Децата изучават подготвителни упражнения за привикване с водна среда, влизане във водата, различни подскоци, клякане, плискане, придвижване, лягане и пързаляне по гърди и по гръб, игри с плаващи предмети. Изправителна гимнастика във вода с уреди и без.

Децата усвояват елементи от техниката на плувните стилове кроул и гръб, вдишване и издишване във водата, плуване под вода и др.

Басейнът е построен и снабден с най-модерната технология за пречистване и подгряване на водата.

Заниманията се провеждат от квалифицирани преподаватели два пъти седмично.

Ежегодно в басейна на ДГ № 168 се провеждат открити уроци по плуване.

Всяка година, съвместно със Столична община се организира единствен по рода си турнир по плуване за деца от 4 до 7 годишна възраст „Водна феерия“, в който взимат участие детски градини от различни райони на гр.София