ДГ № 168 “Слънчогледи” е първата “зелена” детска градина в гр. София.

Детската градина е открита през 1965 г. В началото  функционират 4 групи с капацитет 92 деца. С нарастване на потребностите на кв. „Гео Милев” към детското заведение  се откриват три филиала. 

С решение на Столичен общински съвет № 652/29.09.2005 г. детското заведение е именувано – ДГ № 168 „Слънчогледи”.

В началото на 2008 г. са направени постъпки за ново разширение на детската градина чрез пристрояване на допълнително крило към централната сграда.   Новата сграда е открита официално на 01.04.2010 г. В резултат на това капацитета на ДГ № 168 „Слънчогледи” е разширен и вече функционират 9 групи с 258 деца.

Благодарение на новата придобивка децата се радват на нов плувен басейн и модерно обзаведен музикален и физкултурен салон.

През 2015 г. е отпразнуван 50 годишен юбилей на детското заведение. На тържеството са поканени и присъстват официални представители на р-н „Слатина”, родители на децата, ветерани и много гости. В двора на детската градина децата представят юбилеен концерт.

ДГ № 168 “ Слънгогледи “ се ползва с добро име и авторитет и е една от най-желаните от родителите в район „Слатина”.  Към днешна дата ДГ № 168 „Слънчогледи” продължава да се развива и облагородява.  

За   децата от детското заведение ежегодно се организират ски училища, зелени училища и летни лагери на Черно море.

Предлагат се и допълнителни дейности: английски език, футбол, плуване и танци.

През 2016г. ДГ № 168 се включва в проекта на Министерството на образованието и науката „Информационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование – 2016 г.” Работи се активно за обогатяване на базата на детската градина с интерактивни дъски, безжични мишки за работа с деца и др.

Всички учители в детската градина са висококвалифицирани хора с висше педагогическо образование. За работа в детското заведение се привличат млади учители, които правят атмосферата още по-приятна, създават положителни емоции и желание за работа. Те се подпомагат от наставници – старши учители с дългогодишен  педагогически  опит.

 С  вдъхновение, упоритост и желание е изградена стабилна работна среда, която води към постигане на още по-големи успехи в дейността на детското заведение.

В детското заведение се работи спокойно. В отношенията между служителите  съществуват добри професионални отношения, добронамереност и  колегианост.