ДНЕВЕН РЕЖИМ при целодневна организация в учебно време от 15 септември до 31 май

 • 7:00-8:30 Прием на деца, дейности по избор на децата; дейности, организирани от  детския учител.
 • 8:30-9:15 Закуска.
 • 9:15-10:00 Педагогически ситуации.
 • 10:00-10:30 Подкрепителна закуска.
 • 10:30-12:00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител.
 • 12:00-13:00 Обяд.
 • 13:00-15:00 Следобеден сън.
 • 15:00-15:40 Подкрепителна закуска.
 • 15:40-16:30 Педагогически ситуации.
 • 16:30-19:00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител; изпращане на децата.

ДНЕВЕН РЕЖИМ при целодневна организация в неучебно време от 31 май до 14 септември

 • 7:00-8:30 Прием на деца, дейности по избор на децата; дейности, организирани от  детския учител.
 • 8:30-9:15 Закуска.
 • 9:15-10:00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител.
 • 10:00-10:30 Подкрепителна закуска.
 • 10:30-12:00  Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител.
 • 12:00-13:00 Обяд.
 • 13:00-15:00 Следобеден сън.
 • 15:00-15:45 Подкрепителна закуска.
 • 15:45-19:00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител; изпращане на децата.