Английски език

Обучението по английски език е една от най-популярните допълнителни учебни дейности в ДГ № 168. Прилагането на съвременни системи за ранно езиково обучение в съчетание с атрактивни за децата методи на преподаване превръщат часовете по английски език в истинско забавление за малките ученици, като с това спомага за по-доброто възприемане, а в последствие и по-надеждното затвърждаване на изучавания материал.

Обучението е със спираловидна структура и обхваща следните нива:

1-во ниво – обучение на 3-4 годишните с времетраене на заниманието 15 минути;

2-ро ниво – обучение на 5-6 годишните с времетраене на заниманието 20 минути;

3-то ниво – обучение на 6-7 годишните с времетраене на заниманието 30 минути.

Децата се обучават в група от 10 до 15 деца.

Благодарение на прилаганата методика децата развиват интерес и любов към английския език.

Заключителното представление, както и всички часове по английски език, се превръщат в едно незабравимо преживяване за малките ученици.